Nikola Przewoźna

Studia:

  • absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu – studia pierwszego stopnia
  • absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

Kursy i warsztaty:

  • certyfikowany terapeuta TheraSuit Method Osteopatyczne
  • zabiegi lecznicze w pediatrii
  • Kinesiology Taping

O mnie

Jako osoba aktywna na co dzień, w swojej pracy kieruję się zasadą, że człowiek został stworzony do ruchu, i jest tym, co je. Właśnie dlatego uważam, że tylko dzięki dużej intensywności i regularności ćwiczeń połączonej z odpowiednim żywieniem jesteśmy w stanie osiągnąć sukces w terapii.  Pamiętajmy, że ruch to także dobre samopoczucie i lepsze funkcjonowanie całego naszego organizmu! Powyższa zasada bardzo dobrze sprawdza się w mojej codziennej pracy z dziećmi, którym intensywny trening połączony z odpowiednią motywacją sprawia dużo radości.